Dossieraudit

Heeft u capaciteitsproblemen bij het uitvoeren van dossieraudits op het gebied van acceptatie of schadebehandeling? De ervaren auditors van Volmachtaudits kunnen u hierbij assisteren. Samen met de opdrachtgever bepalen wij de scope van het onderzoek, de gewenste diepgang en de vereiste kennis en vaardigheden voor deze opdracht.

Wij selecteren hierbij de geschikte auditor en werken een en ander uit naar een concreet werkprogramma. Vervolgens wordt in overleg met de gevolmachtigd agent de dossieraudit uitgevoerd. Onze bevindingen leggen wij vast in een conceptrapportage, die wij aan de gevolmachtigd agent voorleggen. Nadat wij een reactie hebben ontvangen op onze conceptrapportage, rapporteren wij defintief aan opdrachtgever.