Inrichten beheersingskader

Als volmachtgever moet u beschikken over een risico-analyse met betrekking tot de uitbesteding van uw volmachtactiviteiten. Vervolgens dient u er zorg voor te dragen dat u deze risico's voldoende beheerst voordat u tot het verlenen van volmachten overgaat. 

Volmachtaudits kan u ondersteunen bij het inrichten van het interne beheersingskader van uw uitstaande volmachten. Denk aan het opstellen van uw volmachtbeleid, het inrichten van de risico-analyse, het beheersen van de risico's door procedures en maatregelen en het trainen van uw medewerkers.

Een van de onderdelen van deze risicobeheersing is bijvoorbeeld het werkprogramma Risicobeheersing volmachten (RBV). Als volmachtgever moet u de kwaliteit van de dienstverlening van uw gevolmachtigden beoordelen aan de hand van het RBV. Volmachtaudits kan u als geen ander ondersteunen bij het beoordelen van de eigen rapportages. Dit doen wij door samen met u normenkaders in te richten en uw operational risk managers of auditors te trainen op deze normen.

Meer informatie? Neem contact met ons. Wij zijn graag tot nadere toelichting bereid.