Chris Waterlander


Chris Waterlander is voor velen een bekend gezicht. Nadat Chris in 1998 als Hoofd Volmachtbedrijf bij Woudsend Verzekeringen met volmachten in aanraking is gekomen, is hij bij Bank Bercoop en Univé Stad en Land als directeur verantwoordelijk geweest voor de verzekerings- en volmachtactiviteiten. Sinds 2019 is Chris actief voor Volmachtaudits. Binnen Volmachtuadits is Chris actief op het gebied van AO/IC en dossiers audits. Daarnaast verzorgd Chris PE-trainingen voor het Register Gevolmachtigd Agent (RGA) van de SAR. Chris Waterlander staat ingeschreven in het RGA-register en het Register Integriteitsgevoelige functies van DSI. Zo weet u zeker dat u met een gekwalificeerde en betrouwbare auditor te maken hebt.

033 - 30 30 755
06 - 22 04 22 98
chris.waterlander@volmachtaudits.nl
Visitekaartje