(Non)concurrentiële audit

Volmachtaudits kan u van dienst zijn bij het uitvoeren van audits bij uw gevolmachtigde agenten. Voorafgaand aan de opdracht bepalen wij in overleg de scope van het onderzoek. Op basis hiervan overleggen wij of de audit concurrentieel dient te zijn of ook non-concurrentieel kan zijn. Als de audit non-concurrentieel kan zijn, dan is het mogelijk om de uitkomsten van het onderzoek te delen met eventuele andere volmachtgevers. Op deze wijze komen we tot een effeciënte en tijdbesparende audit.
Betreft het een concurrentiële audit, dan stemmen wij samen met u de reikwijdte van het onderzoek en het te hanteren normenkader af. Wij leggen dit vast in een auditplan.

Wij voeren het onderzoek uit met behulp van onze Volmachtaudittool©, waarin wij de planning, de uitvoering, dossieropbouw en rapportage verwerken. Nadat de gevolmachtigd agent heeft gereageerd op de conceptrapportage, wordt het definitieve auditrapport aan de opdrachtgever(s) ter beschikking gesteld. Het rapport bevat onder andere onze bevindingen en concrete aanbevelingen ter verbetering. Op basis hiervan kunt u samen met de gevolmachtigd agent (eventueel) tot een verbeterplan komen.